Novinky ve verzi 4.10.40

Byla vydána nová verze FIMIS 4.1.40 s následujícími úpravami:

 1. S podzimním motivem volitelném v nastavení modelu využívaném zejména pro odlišení testovacích a ostrých prostředí, přesunuty do hlavního menu volby k evidenci majetku a výpočtu odpisů.
  4_1_40_podzimní_motiv
 2. V odpisovém formuláři pro administrátora nově volba na propis všech hodnot do formuláře za všechny položky hlavního seznamu, tj. obvykle organizační struktury.
  4_1_40_odpisovy_formular
 3. V souhrnném exportu odpisů možnost exportovat nejen vypočtené odpisy, ale také pouze evidovaný majetek, na základě kterého se odpisy spočítali.
  4_1_40_pouze_majetek
 4. Změna režimu automatického ukládání hodnot lokálních položek ve formuláři na manuální novým tlačítkem 4_1_40_tlacitko_spocitat_lokalni_polozky z důvodu výkonu a nespolehlivého přepočtu při zápisu stovek lokálních položek (ještě bude doplněna indikace, že nejsou spočítány všechny zapsané).
 5. Předvyplnění volby Kopírovat na formuláři dle nejčastějšího kopírování z verze jednoho roku do verze nového roku pro aktuálně vybranou položku hlavního seznamu, nejčastěji organizační strukturu.
  4_1_40_predvyplneni_Kopirovat
 6. Přidání posuvníku do tabulkového dashboardu, který je širší než stránka.
  4_1_40_pridany_posuvnik
 7. Aktivní vyhledávání v logu aktivit uživatele.
  4_1_40_vyhledavani_v_logu
 8. V logu importů a exportů se rozlišuje API import zůstatkový / transakční.
 9. Report si pamatuje při zkřížení seznamů rozbalení.
Komentáře