Novinky ve verzi 4.1.43

Dnes byla vydána nová verze FIMIS 4.1.43 s následujícími úpravami dle požadavků a připomínek od zákazníků:

 1. Sčítací sloupec: Například pro rolling forecast je možné definovat sloupec typu Sčítací, kde se definuje počet sloupců před tímto sumačním, které se dají sečíst a současně jdou sbalit na formuláři.
  V konfiguraci formuláře je nový typ sloupce na konci:
  Ve formuláři se pak zobrazí standardně a sečte:

  A jde sbalit, nicméně tuto vlastnost si formulář nepamatuje:

  Poznámka: Pokud do sčítacího sloupce zahrnete např. kvartální sloupec, sečte i jeho součet, tj. smysl má pro jednotlivé měsíční sloupce.

 2. Konfigurovatelný formulář na odpisy včetně možnosti nastavit jako křížový formulář.! pozor, pokud již používáte odpisy, je nutné nadefinovat formulář odpisový a ten nově provázat z formulářů!V menu Majetek / Odpisy jsou nyní první volbou odpisové formuláře, kterých může být více.Konfigurace je zjednodušená, ale podobná standardní konfiguraci formuláře jen v řádcích jsou stále fixně účty, stejně jako majetek a jeho odpisy vypočtené se zobrazují jen pro listové hodnoty hlavního seznamu.Pro sumaci a uzlové položky je nutné využít export formuláře pro všechny.
 3. Volba na rozpouštění hodnot dle konstant ve formuláři.Jsou-li definované konstanty na nějakém účtu (menu Ostatní / Konstanty), lze dle hodnoty konstant umožnit rozpuštění hodnot na účtu.Při rozpouštění systém nabídne možnost zadat částku, kterou rozpustit a dle které konstanty a částku následně rozpustí:       
 4. Rozpouštění dle konstanty také v zapisovatelném reportu a i při zkřížení:Podmínka: pro rozpouštění musí být čas ve sloupcích a pochopitelně musí mít zapnuté roční nebo kvartální součty, aby bylo odkud rozpouštět.
 5. Řazení formulářů a jejich reportů abecedně na hlavní stránce i v seznamu.
 6. Drobné opravy dle připomínek  (například odpisy do zamčené verze).

Shrnutí z posledních verzí 10.-11.2017 ve kterých se řešili jen drobné připomínky:

 • Oprava nesprávného přepočtu kurzu, kdy se přepočítávalo i v nepeněžitých účtech.
 • Upravena indikace přepočtu lokálních položek.
 • Úprava vyhledávání v Záznamech o aktivitě uživatele.
 • Export do pdf na dashboardu – změna ikonky na Tisk
Komentáře