CENÍK LICENCÍ WEBOVÉ APLIKACE FIMIS

START
400 Kč
za uživatele a měsíc
Ke každému uživateli
1 uživatel pro čtení ZDARMA
Účty a střediska
1 měna
---

Modelování a verzování
Formuláře, reporty, dashboardy
Komentáře a historie
Náhled účetních dokladů
Importy seznamů a hodnot


Uživatelská podpora
PREMIUM
950 Kč
za uživatele a měsíc
Ke každému uživateli
2 uživatelé pro čtení ZDARMA
Účty, střediska, 10 vlastních seznamů
Více měn
Schvalování (workflow)
Odpisy
Modelování a verzování
Formuláře, reporty, dashboardy
Komentáře a historie
Náhled účetních dokladů
Importy seznamů a hodnot
Evidence majetku a výpočet odpisů pro účely plánování
Uživatelská podpora

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zahrnují licenci užívání systému, průběžné aktualizace systému, provoz v zabezpečeném datacentru, zálohování, on-line uživatelskou podporu a dostupnost služby 24 hodin denně (kromě plánovaných aktualizací).

Při velkém množství uživatelů se ceny licencí stanovují individuálně na vyžádání.

Systém je možné nainstalovat i do vnitrofiremního prostředí (Microsoft IIS a SQL), více na vyžádání.

Konzultace a nastavení systému

Systém si zvládnete nastavit sami s naší on-line podporou, která je již zahrnuta v ceně provozu. Pokud chcete, abychom se o některé části postarali (importy seznamů, nastavení výpočtů, sestavení formulářů a dashboardů, případně školení dalších uživatelů, datové napojení stávajících systémů), sestavíme vám nabídku. Řádově se jednorázová implementace střední firmy pohybuje v desítkách tisíc korun.

FINANČNÍ PLÁNY RYCHLE, PŘEHLEDNĚ A SPRÁVNĚ

JEDNODUCHÝ A PŘESTO DETAILNÍ A VÝKONNÝ

SAMOSTATNĚ BEZ
IT INVESTIC

FIMIS VÁM ROZŠÍŘÍ OBZORY

 • 1
  Podělíme se s vámi o naše znalosti finančního řízení
  Za ta léta se systémem FIMIS už známe praktické potřeby, úskalí a výjimky plánování. S námi si můžete si svoje postupy porovnat s dalšími trendy v oblasti finančního řízení.
 • 2
  Finance nás baví a snažíme se jim přijít na kloub
  Vzdělávání nikdy nekončí. Proto se aktivně účastníme finančních konferencí a seminářů. Zkušenosti pak využíváme při konzultacích vašich potřeb a při dalším směřování vývoje FIMIS.
 • 3
  Sami FIMIS používáme pro řízení financí a zakázek
  Doporučujeme řešení a postupy, které se osvědčily našim zákazníkům a které také sami již roky používáme.

KDO FIMIS TAKÉ POUŽÍVÁ A CO O NĚM ŘÍKÁ

"V Lundegaardu jsme přešli na FIMIS z důvodu chystaného organizačního rozdělení společnosti na střediska a s tím spojenou neúměrnou náročností plánování v excelech s možným nárůstem chybovosti. FIMIS nám umožnil delegovat plánovací proces na jednotlivá střediska: jasně vizuálně zobrazit cíl, plán a skutečnost a dostat tak tyto informace k lidem, kteří činí konkrétní operativní rozhodnutí. Stal se tak pro nás každodenním nástrojem pro řízení společnosti. S výhodou také využíváme FIMIS pro plánování a sledování nefinančních ukazatelů, jako je například utilizace."

Jiří TonarVýkonný ředitel
Lundegaard, spol. s.r.o.

"Implementace rozpočtového systému FIMIS je náš další krok k pokračování efektivního řízení rozrůstající se firmy."

Michal HolýFinanční ředitel
CZ LOKO, a.s.

"FIMIS znamenal jasnou přidanou hodnotu pro naši společnost z pohledu vykazování a kontroly. Umožňuje vytváření sady reportů a dashboardů s nastavením přístupových práv jednotlivým uživatelů, a to vše bez dodavatelské pomoci. Před nasazením FIMISu jsem každý měsíc musel vyplňovat excelovské reporty pro management. Účetní data jsou nyní převedeny do FIMIS a každý má k dispozici reporty ve stejný čas. Nejdůležitější ale je, že mohu ušetřený čas využít k analýze výkonnosti podniku více do hloubky a manažeři firmy mohou rozhodovat mnohem rychleji než dříve. FIMIS byla velmi dobrá investice, přinesla mnoho výhod za přijatelný měsíční poplatek."

Adrian StanciuFinancial Controller
Eurest Romania

"Rozpočtový systém FIMIS nám velmi pomáhá s finančním řízením rozsáhlé sítě stovek závodů v České republice a na Slovensku. Všechny údaje jsou automaticky porovnávány, a tak mohou vedoucí pracovníci každý měsíc pohodlně vyhodnotit výhledovou finanční situaci svých podřízených středisek. Díky těmto přínosům dosahujeme časových a finančních úspor při řízení rozpočtu."

Petra KailováChief Financial Controller
EUREST, spol. s.r.o.

"Naše rodinná firma produkuje dětskou obří stavebnici Cihličky pro dětičky. Na začátku jsme plánovali v Excelu, ale když jsme začali distribuovat i do zahraničí už nebylo plánování prodejů a výroby tak jednoduché. Přibyli i partneři a distribuční kanály a začalo být příliš úsilné Excely často upravovat a neustále kontrolovat vzorce. Ve FIMISu je plánování a porovnávání se skutečností mnohem jednodušší bez potřeby tolika kontrol. Každým rokem navyšujeme výrobu podle planu, víme kolik kam prodáváme za jaké náklady, průběžné plnění plánu kontrolujeme a zatím to perfektně vychází."

Jiří a Věra MatějčkoviAtrix Design s.r.o.