PROHLÍDKA HLAVNÍCH FUNKCÍ

NĚKTERÉ JSOU JEDINEČNÉ A V JINÝCH SYSTÉMECH JE NENAJDETE

Aplikace pomáhá odpovědným pracovníkům sdílet firemní informace
o plánovaných a realizovaných tržbách, nákladech a provozních ukazatelích.
Umožňuje údaje snadno zadávat, vizualizovat, porovnávat, komentovat a schvalovat.

SNADNÉ SESTAVENÍ A POROVNÁNÍ CÍLŮ, ROZPOČTŮ, VÝHLEDŮ A ÚČETNÍ SKUTEČNOSTI

Na pár kliknutí stanovte hrubé cíle firmy, vypracujte podrobný plán, korigujte plány do cíle. V průběhu roku vyhodnocujte naimportované účetní závěrky, porovnávejte s plánem a dělejte aktuální odhady upřesnění plánu. Nezatěžujte se detaily, sledujte jen vybrané klíčové hodnoty.

MODULÁRNÍ FORMULÁŘE

Každá firma upřednostňuje jiný pohled na data. Systém je navržen tak, abyste si ho mohli sami přizpůsobit a přeci byla zachována soudržnost všech výpočtů. Přidávejte do formulářů celé bloky sloupců, které samy ví, jak se zformátovat, rozdělit na kvartály, obarvit, rozbalit, kde nepovolit editaci a nepoplést měny dohromady. Je to podobné jako kontingenční tabulka v Excelu, jen s tím obrovským rozdílem, že v té ve FIMIS rovnou editujete hodnoty.

VERZOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ

Co když poklesne zájem o některý produkt? A co když se zavede do výroby nebo do prodeje nový produkt či služba? Snadno okopírujete celý rozpočet, upravíte jeho parametry a obdržíte výsledky. Ty jsou okamžitě a plně porovnatelné s jinými verzemi. Zjistíte tak ihned odchylky v každém ovlivněném parametru, součtu a indikátoru.

DYNAMICKÉ GRAFY A DASHBOARDY

Je obtížné si rychle uvědomit průběhy a rozdílnosti čísel v tabulce. Jedním kliknutím zobrazíte průběh každého řádku, a ihned v grafu porovnáte s loňským a letošním plánem nebo účetnictvím. Periodicky i kumulativně. Abyste nemuseli procházet formuláře, seskupte si nejdůležitější hodnoty a grafy do řídících panelů (dashboardů). Hlavní rozdíly uvidíte ihned, k menším se rychle dostanete zjemněním filtrů.

KOMENTÁŘE A SCHVALOVÁNÍ

Přidávejte si v týmu poznámky k hodnotám, nezapomenete to nejdůležitější: "proč je hodnota neobvykle jiná než v jiném období". Pokud potřebujete, zapněte nad rozpočtem schvalování. Systém každého upozorní emailem, že je třeba vyplnit plány a zda byly schválené nebo je nutné je přepracovat. Po schválení se plány stanou needitovatelnými, aby se zabránilo úpravě schválených dat.

VYHODNOCENÍ A INDIKACE
ODCHYLEK

Stačí nakliknout. Již žádné dlouhé vzorce a jejich kopírování na stovky míst. Jen zvolíte porovnávané verze, a zda chcete vidět rozdíl nebo procentní poměr. Pro každý řádek formuláře pak dostanete požadovaný údaj, kde je již ošetřené dělení nulou, nárůst a pokles do nekonečna a automatické upozornění na nepříznivost odchylky. Limity nepříznivosti si můžete nastavit u každého řádku jiné. Fimis dokáže vyhodnotit i poměry k vybranému řádku, takže na jedno kliknutí hned zjistíte podíly ostatních položek vůči vybrané.

MOCNÉ ROZPOČÍTÁNÍ SHORA DOLŮ

Sestavujte rozpočet zdola nahoru? Nebo ho nařizujete shora dolů? Z ročních čísel odvozujete měsíční? Nebo někdy tak a někdy jinak? Se systémem FIMIS můžete libovolně. Systém neustále udržuje data spojitá odspodu nahoru a odshora dolů. Neztratí ani korunu. Rozpočítávání shora má i své limity, ale pro rychlé hrubé plánování zcela postačuje. Určitě jej vyzkoušejte.

VLASTNÍ SEZNAMY

Nemáte jen nákladová střediska, ale soustředíte se na projekty, produkty, zboží? Vedete v rozpočtu i seznam personálu, flotilu vozidel, dodavatele, odběratele a ještě je dáváte do typů a skupin? FIMIS je na toto připraven a všechny struktury dokáže maticově propojovat a vyhodnocovat. Snadno seznamy přidáte do formuláře a systém se o další sám postará.

OKAMŽITÉ PŘEPOČTY ON-LINE

Sbíráte informace v každém oddělení nebo projektu zvlášť a pak je po večerech skládáte dohromady, abyste se dozvěděli, jak dopadla celá firma? Nebo ještě z toho skládáte výsledky holdingu? Propojujete nebo kopírujete tisíce buněk a jste si jisti bezchybností? FIMIS za pár sekund spočítá výsledky za celou firmu. Vše stejně. Bez chyby.

SLUČOVÁNÍ HODNOT A VZORCE

Také jste si všimli, že ne všechny hodnoty plánu lze jen tak sčítat? Měsíční stav zboží na skladě nebo stav zaměstnanců by v roce udělal nesmyslný součet. Taktéž součet sazeb nebo procent nelze uplatnit. FIMIS zvládá několik způsobů automatického slučování hodnot jako součet, průměr, maximum, minimum, poslední stav nebo nic. Stačí jen na jednom místě zvolit způsob a v každé tabulce to tak bude.

SNADNÁ SPRÁVA NOVÝCH POLOŽEK

První plán se v Excelu sestaví snadno. S přibývajícími změnami je stále obtížnější jeho aktualizace. Položky vznikají a zanikají, je potřeba je upravovat na několika místech ve všech tabulkách. Ve formulářích FIMIS však stačí zakliknout, zda tabulka má automaticky obsahovat nově přidané položky. A zda budou rovnou editovatelné nebo pouze pro čtení. Jenže co když potřebujete pro určité položky stanovit výjimku? Jednoduše u nich nastavíte požadovaný stav a začnou se chovat jinak než ostatní.

UPŘESŇUJÍCÍ LOKÁLNÍ POLOŽKY

Naplánovali jste souhrnnou částku, která je složená z více částí, popsali jste to v komentáři, pak se částka párkrát měnila a za půl roku už nevíte, z jakých položek se skládala? FIMIS umožňuje rozpad libovolné položky na lokální podpoložky, které dají dohromady souhrnnou částku a tím perfektně vysvětlují její složení. Pro pečlivé, kteří chtějí mít zachycený každý detail.

DETAIL AŽ NA ÚČETNÍ DOKLADY

Porovnáváte plán marketingových nákladů a zjistili jste, že se utratila daleko větší částka. Za co asi? Přivolaný vedoucí také neví? Přihlásíte se do účetnictví, filtrujete, hledáte? V systému FIMIS na to stačí jeden klik a přesně v místě částky se zobrazí seznam zaúčtovaných dokladů s textem a datem. Vedoucímu rychle připomene, že to byl ten vydařený klientský večírek.

HISTORIE HODNOT A KOMENTÁŘŮ

Každá vložená hodnota má svou historii kdo, kdy a jak ji změnil. Stejně tak jednou schválený komentář se zapíše do historie, aby bylo zřejmé, jaký byl důvod jeho udělení. Nahradí se tak dlouhé minuty vzpomínání a argumentování, že to bylo jinak. Takže i když omylem zeditujete jinou hodnotu, pak i po delší době zjistíte, jaká tam byla předtím a můžete chybu snadno napravit.

OPRAVDOVÁ MULTIMĚNOVOST

Potřebujete v plánu více měn? A aby zahraniční nákupy a prodeje nebyly ovlivněné kurzem a přitom se kurz zohlednil při přepočtu na domácí nebo konsolidovanou měnu? Ale zároveň byste rádi kurzy modelovali? FIMIS toto dokáže. Vkládejte hodnoty v různých měnách, které se kurzem nezmění. A pokud potřebujete náhled v jednotné měně, přepočítá se správně.

CHYTRÁ KOREKCE HODNOT

Po importu skutečnosti z účetního systému se mohou nalézt nesrovnalosti, které je zdlouhavé napravit v účetním systému a import zopakovat. Nebo zaúčtování proběhlo na nevhodné středisko z manažerského pohledu, ale již se nevyplatí to v účetnictví měnit. Nebo potřebujete skutečnost přerozdělit, aby odpovídala plánu. Na to využijete korekční položky. Přesouvají hodnotu z jedné buňky do jiné. Jsou to dohledatelné změny a hlavně - když import opakujete, tyto změny jsou znovu aplikovatelné.

  • Vyzkoušejte on-line DEMO

JEŠTĚ VÁM TO NESTAČÍ? HLEDÁTE SPECIÁLNÍ FUNKCE?

TAK POKRAČUJTE DÁLE

ZAPÍNATELNÉ OPRÁVNĚNÍ UŽIVATELŮ

FIMIS je vybaven zapínatelným právováním, takže vás systém buď vůbec neomezuje nebo si v týmu rozdělíte jen základní oblasti nebo přejdete až na detailní úroveň a každému přesně určíte k jakým položkám má mít přístup.

KŘÍŽOVÉ PRÁVOVÁNÍ

FIMIS umožňuje vytvořit formulář, ve kterém pověřený pracovník může pracovat s přesně vymezenou částí rozpočtů svých kolegů, i když není vlastníkem jejich dat.

CHYTRÉ IMPORTY Z EXCELU

FIMIS pozná, zda se importovaná položka mění nebo je nová. Párování je možné na názvy nebo na kódy. Každý import má sadu podrobných kontrol a včas upozorní na všechny nedostatky.

PŘEVODNÍKY KÓDŮ POLOŽEK

V systému FIMIS má každý import hodnot chytrý převodník, který umí slučovat několik položek a výsledek vkládat na určitou položku. Zvládá i přesuny a slučování do jiných středisek. A nastavení převdníku se uloží pro příští použití.

DATOVÉ EXPORTY DO EXCELU

Kdo potřebuje s výsledky dále pracovat, využije export hodnot do Excelu. Systém mu vydá pouze tu část dat, na kterou má oprávnění.

ROLLING FORECAST - PLOVOUCÍ VÝHLED

FIMIS umožňuje zadávat a korigovat plovoucí cíle, plány a výhledy. Stačí jen zvolit pár parametrů ve formuláři, automaticky se přidají příslušné sloupce a všechny podřízené plány se začnou rolovat.

VÍCE MODELŮ A PROSTŘEDÍ

FIMIS umožňuje provozovat více prostředí a modelů a přepínat se mezi nimi. Například firemní rozpočet dáte do jednoho modelu a obchodní model proniknutí na zahraniční trhy dáte do druhého.

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE

Systém je postaven na kombinaci nejmodernějších SQL a OLAP serverových technologií, který ke svému provozu potřebují velký výpočetní výkon, který jim dodává cloudové datové centrum.

BEZPEČNOST DAT

Data jsou v systému FIMIS v naprostém bezpečí. Přenosy jsou šifrovány a ověřovány autorizačním certifikátem. Funguje to podobně jako internetové bankovnictví.

ODBORNÁ POMOC A PODPORA

Když si nevíte rady, naši odborníci se vám budou věnovat dokud se záležitost nevyřeší. Jsou to technici a programátoři, kteří se podílí na vývoji systému, znají ho do nejmenších detailů.

ČESKÝ I ANGLICKÝ JAZYK APLIKACE

Každý uživatel si může zvolit, v jakém jazyce bude v aplikaci pracovat. Zadávané údaje v tabulkách budou v jednotném jazyce v jakém je zadáte.

POKRAČUJETE, KDE JSTE SKONČILI

FIMIS si pamatuje, co jste na kterém formuláři na panelu nastavili. Můžete hned pokračovat v práci.

NĚCO JSTE NENAŠLI?

NAPIŠTE NÁM, OBRATEM ODPOVÍME