TUTORIÁL

PROJDĚTE SI FUNKCE FIMISU V NĚKTERÝCH Z INSTRUKTÁŽNÍCH VIDEÍ

ZÁKLADNÍ STRUKTURA FIMISU

 • Nastavení firemní struktury u projektové firmy
 • Struktura položek plánu
 • Finanční a nefinanční údaje
 • Účetní období
 • Typy verzí: cíl, rozpočet, výhled a skutečnost

ZÁKLADNÍ PRÁCE S FORMULÁŘI

 • Porovnání plánované, výhledové a skutečné hodnoty
 • Vývoj hodnot kumulativně v čase
 • Ukazatele dosažení cíle
 • Srovnání plánovaných a dosažených tržeb projektů
 • Přehled oddělení firmy
 • Zadávací formuláře a importy hodnot
 • Plán firmy - kopírování, komentáře, detaily, historie změn, detail transakcí
 • Porovnávání hodnot verzí
 • Průběh hodnot řádků graficky
 • Exporty formuláře do Excelu

SESTAVOVÁNÍ FORMULÁŘŮ

 • Konfigurace formuláře
 • Odchylkové sloupce
 • Výpočtové sloupce
 • Grafický průběh hodnot v různých verzích

SLOUČENÍ UPLYNULÉ SKUTEČNOSTI A AKTUÁLNÍHO VÝHLEDU

 • Pohled na hospodaření firmy
 • Kvartální a roční součty
 • Dopad na kvartální a roční výsledky s přesnou odchylkou od plánu

REPORTY

 • Struktury položek i ve sloupcích
 • Porovnání středisek (verze, výkonnost středisek nebo produktů)
 • Konfigurace grafů v řídících panelech
 • Porovnávací grafy (porovnání skutečnosti s cílovým plánem)
 • Stav schvalování středisek

PLÁNOVACÍ A VYHODNOCOVACÍ CYKLUS

 • Plnění systému daty - import seznamů, mapování položek, kontrolní výpisy nedostatků
 • Hodnoty plánu ve výhledu
 • Upřesňování hodnot výhledu a sledování odchylek
 • Účetní závěrky a skutečnost

PRÁCE S VERZEMI A MODELOVÁNÍ

 • Hlavní verze výhledu a vývojové odchylky
 • Modulace hodnot
 • Vkládání hodnot na uzlové buňky

OPRÁVNĚNÍ SYSTÉMU

 • Přidělování správných oblastí a omezení přístupu k jednotlivým údajům
 • Role - správce, zapisovatel a čtenář
 • Křížový formulář

SCHVALOVÁNÍ

 • Upozorňovací e-maily při schvalování
 • Přehled všech proběhlých importů
 • Vyzkoušejte on-line DEMO

NĚCO JSTE NENAŠLI?

NAPIŠTE NÁM, OBRATEM ODPOVÍME