Novinky ve verzi 4.1.44

Dnes byla vydána nová verze FIMIS 4.1.44 s následujícími úpravami dle požadavků a připomínek od zákazníků:

 1. Možnost sortování v reportech, pravým tlačítkem myši nad sloupcem vyvoláte volby na setřídění hodnot:
 2. Odpisový formulář rozšířen o volby:
  1. Skrýt odpisy – tato volba zobrazí pouze hodnoty majetku bez výpočtu odpisů.
  2. Skrýt nulové a prázdné řádky- stejně jako u formuláře, tato volba skryje pro přehled prázdné a nulové řádky.
  3. Seskupení dle hlavní dimenze – přepne seskupení za hlavní seznam a sečte hodnoty evidovaného majetku, tj. za majetek s výpočtem odpisů.
  4. Hodnotový blok Skutečnost + Výhled – stejně jako u formuláře, i zde možné sledovat Skutečnost + Výhled.
  5. Komentář a historie buňky – stejně jako ve formuláři na pop up menu je možné doplnit k evidované hodnotě komentář a zobrazit Detail buňky, kde je historie zápisu hodnot.

  Při zaškrtnutí volby Seskupení dle hlavní dimenze systém seskupí hlavní seznam, v tomto případě střediska Praha a Bratislava a přidá součet za celkem pořizovaný majetek v daném roce:

  Na majetkem je možné na pop up menu neboli pravým tlačítkem myši vyvolat editaci, případně majetek bez hodnot smazat:

  Stejně jako nad hodnotou majetku je možné pravým tlačítkem myši zobrazit detail buňky, kdy byl pořízen a kým, a přidat komentář k hodnotě majetku.

  Komentář je možné editovat nebo smazat shodně jako na formuláři:

 3. Možnost filtrování v evidenci majetku dle hlavní dimenze a odpisové kategorie
 4. Nový importní formulář pro odpisy – Šablona ke stažení zde:Kód majetku je nově jedinečný a slouží k párování importu na stávající majetek v evidenci majetkuImport lze nově volit jako zůstatkový, který nahraje do systému zůstatkovou hodnotu majetku pro jednotlivé měsíce a nebo jako transakční, který sečte hodnotu majetku nabytého v jednotlivých měsících. K výpočtu odpisů systém systém použije data z konfigurace odpisových kategorií.
 5. Rozšíření volby hodnotového bloku v konfiguraci sloupců formulářů o Měsíc ABS a Kvartál ABS umožňující simulovat relativní posun od začátku fiskálního roku pro rolling plánování např. na 15 měsíců
 6. Vložení popisu do sponky nově i pro report – zobrazí se po kliknutí na symbol sponky
 7. Vkládání hodnot a import hodnot do vlastních / custom seznamů dle třídících položek.Obvykle řešíme konkrétně u zákazníka, takže pokud by jste s tímto chtěli pomoci, ozvěte se.Pokud máte například organizační strukturu v hlavním seznamu a evidujete k ní navíc dodatečné informace s další kategorizací formou třídících položek nebo máte projekty v hlavním seznamu a evidujete si k nim typy projektů a zodpovědného projekt managera.

  Často se setkáváme s tím, že Vám nestačí jen zobrazit třídící položky na reportu nebo formuláři, ale mít přes tyto třídící položky i součty a možnost v dashboardu / reportu sumarizovat pro jednotlivé dodatečné informace.

  Když ale takové dodatečné informace vložíte jako vlastní seznam, často Vám nevyhovuje složitější vyplňování hodnot pro koncové uživatelé a případně importy, navíc je tam riziko, že daná dodatečná informace přesně svázaná s daným prvkem seznamu, může mít danou kategorizaci nesprávně.

  V takovém případě si pomáháme založením třídících položek jako vlastních seznamů a ve formuláři pro vyplňování hodnot, stejně jako v importu využíváme plnění dle tohoto nastavení.

  Konkrétně pak vypadá nastavení takto, zde pro jednoduchou Organizační strukturu je potřeba sledovat navíc typ a kategorizaci, které jsou evidovány jako třídící položky a současně se shodným názvem a stejnými prvky i jako Vlastní seznamy:

  Ve formuláři pak tyto vlastní seznamy pro vkládání hodnot nejsou zařazeny a vyplňují se přes nastavení formuláře, stejně jako přes shodnou volbu lze i importovat:

 

Komentáře